Rätt träd till rätt sak

I Sorsele i Lappland finns Baseco en av landets största golvproducenter. Varje år producerar de 250 000 kvadratmeter golv. Basecos vd Krister Abrahamsson har sedan starten 1983 kunnat konstatera en ständigt stigande efterfrågan. De breda trägolven har inte minst fått arkitekternas gillande. Basecogolven ligger i en mängd offentliga lokaler: Vasamuseet, Drottningholms Slott, Millesgården, Midlanda, Luleå Tekniska Universitet och det prisbelönta Världsarvsmuseet.

- Men det är privatpersoner som är vår stora målgrupp, förklarar Krister Abrahamsson. Vi kan konkurrera prismässigt, även om vi kanske inte är billigast. Kvaliteten tummar vi inte på. Och vi måste hela tiden ligga i framkant på trenderna för att vara intressanta. Känna vad det är som gäller.

Krister står i rakt nedstigande led från flera generationers av gedigen trätradition. Farfar Karl-Albert var sågverksägare och skogsägare i Sorsele, pappa Bertil var skogsarbetare. Krister själv tog sina första stapplande steg på brädgården redan som sjuåring.

- Nästan hela släkten arbetar på ett eller annat sätt inblandad med trä. Brorsan blev vd på Sorsele Trä och min syster fick jobb på Malå Trä, berättar Krister.

Att trä så kan dominera en bygd och en kultur är svårt att förstå för den som inte lever i den. I Lappland finns nästan inget jordbruk, inga stora städer, inga teatrar. Istället mil efter mil av skog. Det var i skogen nybyggarna fick röja sin mark, precis på gränsen till överlevnad. Det var från skogen allt skulle hämtas. Kött, bär, ved, byggnadsmaterial. När svenskarna söderut hade ett helt odlingslandskap att betrakta från sina stora gårdar, fanns i Lappland bara tall och gran och myrar.

- Kunskapen om trä, vad som skulle användas till vad, fick vi med oss från modersmjölken, berättar Krister. Dessutom visste vi ju att våra hårda och långa vintrar faktiskt också hade en fördel. Det gjorde virket senvuxet och mer tåligt än söderut. Det var ju särskilt viktigt när det handlade om golv, som folk skulle slita på i generationer.

1983 startades Baseco med Krister Abrahamsson som en av de först anställda. 1987 gick han in som delägare och 1993 köpte han ut sin kompanjon. Affärsidén var att göra högkvalitativa och breda golv. Naturen hade försett råvaran med en unik konkurrensfördel. Det gällde det att utnyttja.

- När Vasamuseet 1988 frågade om vi kunde leverera golvet blev vi naturligtvis smickrade. Det kom specialister från Stockholm som valde ut skogen på rot och sedan blev det en lång process. Bland annat skulle träet torka i 12 månader i en konditionerad kassun, minns Krister.

Vasamuseet blev något av ett genombrott för det lilla företaget i Sorsele. Det som dög åt den som tyckte att bara det bästa var gott nog måste duga åt fler.

- Än idag händer det att det kommer folk och undrar om golven håller i längden, säger Krister. Då brukar jag berätta att det sen 1989 har passerat mer än elva miljoner besökare på våra golv i Vasamuseet. Det håller alltså bevisligen för fötter.