Råvo funkisbod

Råvo är en funkisbod på 15 kvm i samma stil som boden Galgat, stugan Jutis och bastun Gellas. Dessa fyra går även bra att kombinera på olika sätt.

  • Kraftigt golv som klarar tung belastning
  • Isolerpaket kan köpas till
  • Taket utgörs av en slätspontspanel som är ändspontad
  • Takpanelen är möbeltorr för god formstabilitet
  • Virket är av tålig senvuxen fura och rejält dimensionerat (45x145mm)
  • Levereras med dubbeldörr
  • Fönster och extra timmervarv kan köpas till
  • Takpaket med eller utan shingel kan köpas till