Svergo bod

Boden Svergo är speciellt framtagen för att fungera som förrådsutrymme. Svergo är 15 kvm, levereras obehandlad och det tåliga och senvuxna virket är rejält dimensionerat (45x145 mm).

  • Golvet är 25 mm tjockt för att tåla extra tung belastning.
  • Dörren är en dubbeldörr med en förstärkt låskolv.
  • Taket utgörs av en slätspontspanel som är ändspontad.
  • Golvet och takpanelen är möbeltorr vilket ger god formstabilitet.
  • Golvet är ändspontat för enkel montering.