Stalo extrabänk

Stalo extrabänk levereras obehandlad i färdigkapade komponenter i lappländsk fura.